Fotografie podľa kategórií 2021

kategória

Aktualita

kategória

Každodenný život

kategória

Reportáž

kategória

Portrét

kategória

Šport

kategória

Svet umenia a kultúry

kategória

Príroda a životné prostredie

kategória

Študenti a mladí fotografi do 26 rokov

kategória

Dlhodobý dokument

kategória

Grant mesta Bratislava