Laura si užíva posledné minúty hodiny tanca pri západe slnka. Spolu so svojou tanečnou skupinou si vybrali vrámci lokdownu voľné opustené mólo, aby mohli mávať tanečné hodiny vonku a zároveň natočiť aj malé propagačné video. Tento pohľad na Dunaj je asi najklasickejší a najviac fotografovaný vrámci všetkých. Od historických čias po súčasnosť je južný breh rieky spolu s hradom takmer ikonický záber.
názov

Bratislava mesto na Dunaji

Bratislava a jej postavenie v dejinách Slovenska, Československa a Rakúsko-Uhorska je úzko späté s Dunajom. Rieka, celoeurópskeho významu je druhým najdlhším tokom v Európe hneď po Volge. Dokonca už za Rímskych čias jej jednotlivé časti tvorili pomyselnú hranicu Rímskej Ríše „limes romanus“. Dunaj sa pravdepodobne stal aj jedným z rozhodujúcich faktorov, prečo bola Bratislava v novo rodiacom sa štáte Československa vybraná za hlavné mesto Slovenska. Obyčajne býva fotografovaná z južnej strany brehu Dunaja tak, aby vynikol hrad, dominanta mesta. V mojej fotosérii sa zameriavam na rôzne zákutia, ktoré sú úzko spojené s vodou. Nielen priamym tokom Dunaja, ale aj rôznymi zákutiami či inými prítokmi. Máloktoré hlavné mesto sveta sa môže pochváliť takou pestrou symbiózou a kombináciami vody a urbanizácie. V projekte sa zaujímam hlavne o človeka, ktorý si v tomto mixe dokáže nájsť priestor pre seba.
autor

Katarína Líšková

voľný fotograf
Freelance fotografka, ktorá externe spolupracuje s médiami ako Geo, Lidé a Zeme,Koktejl, Denník N, Týždeň, Magazín Nádvorie a iné.