pár na sútoku Dunaja a Moravy počas prichádzajúcich záplav
názov

O Dunaji a ľuďoch

V tomto fotografickom súbore skúmam Dunaj ako neoddeliteľnú súčasť Bratislavy prostredníctvom ľudí, ktorých životy sa s riekou spájajú. Takéto spojenie môže byť krátkodobé či náhodné, alebo naopak, môže trvať roky či desaťročia, a to je pre mňa fascinujúce. Rybári a "pozorovatelia" rieky prichádzajú na breh len na chvíľu. Vodáci sú s riekou prepojení akoby priamejšie a odlišným spôsobom. Sú aj takí, ktorí sa starajú o staršie a vyslúžilé lode, čo sú zakotvené na brehu a dlhé roky "pracovali" na Dunaji napr. ako remorkéry. Na brehoch rieky majú svoje príbytky aj ľudia bez domova. Aj oni sú súčasťou mesta, aj keď mnohokrát v skrytejších a odľahlejších lokalitách. Projekt fotografujem na klasický filmový farebný negatív, stredný formát 6 x 7 cm. Vo svojom projekte chcem ďalej pokračovať, objavovať príbehy rieky a "jej ľudí", a tým ukázať jedinečnosť spojenia medzi Bratislavou a Dunajom.
autor

Peter Korček

profesionálny fotograf
Peter Korček (1980) - fotograf, pedagóg, doktorand na Inštitúte tvorivej fotografie Sliezskej univerzity v Opave. Vo svojej voľnej tvorbe sa venuje dokumentárnej fotografii. Zameriava sa prevažne na skúmanie vzťahov mestského človeka a prostredia, ktoré ho obklopuje a ktoré svojou činnosťou aj formuje. Profesijne pôsobil vyše dvanásť rokov ako fotoreportér v rôznych slovenských vydavateľstvách.