Miesto, ktoré som nazýval domovom.
názov

Vykorenenosť

Séria sa zaoberá otázkou ako pokračovať ďalej po rozvrate zmyslu a pevných istôt, ktoré človek vo svojom živote mal. Je mojím vizuálnym denníkom, ktorý metaforicky zobrazuje spôsoby a premeny vzťahovania sa k takejto situácii. Pred troma rokmi do môjho života náhle vtrhli smrť, rozchod a nakoniec aj strata domova. Všetko, čo tvorilo v mojom živote akýsi pevný rámec, sa vtedy zrútilo do chaosu, do noci. Veci, ktoré má tešili, ktoré som považoval za krásne sa zrazu stali cudzie, neznáme a absurdné. Snažil som sa nájsť odpovede, ktoré však už nebolo možné získať. Najväčšiu útechu mi začal prinášať pohyb v divokej prírode. V jej kráse aj v extrémoch som začal nachádzať zvláštny druh porozumenia a nadhľadu. Moja skúsenosť sa už nejavila ako nejaká strašná a izolovaná udalosť, ale ako súčasť niečoho všeobecnejšieho. Ako niečo prirodzené, čo sa deje na celom svete v každej sekunde. Chaos a neistotu som prijal ako danosť, ktorá nás obklopuje ako neustále prítomná možnosť straty zmyslu.
autor

Ondrej Čechvala

profesionálny fotograf
Ondrej Čechvala je fotograf pochádzajúci zo Slovenska, momentálne žijúci v Brne. Jeho kariéra je rozdelená medzi komerčnú (svadobnú) tvorbu a jeho vlastné projekty. Vo voľnej tvorbe sa sústredí na odľahlé miesta a ľudí, ktorí v nich žijú. Zároveň zachytáva subjektívne témy spojené s vnútorným prežívaním sveta.