16 fotografií, 16 osád, 5 rokov dlhodobého dokumentovania života Rómov v osadách po Slovensku. Úcta, rešpekt, pokora, snaha pomôcť. Tento cyklus ešte len začal a určite nie je na konci. Áno, fotografoval to už Koudelka a Tibor Huszár, napriek tomu život ide ďalej.
názov

Gypsies

16 fotografií, 16 osád, 5 rokov dlhodobého dokumentovania života Rómov v osadách po Slovensku. Úcta, rešpekt, pokora, snaha pomôcť. Tento cyklus ešte len začal a určite nie je na konci. Áno, fotografoval to už Koudelka a Tibor Huszár, napriek tomu život ide ďalej.
autor

Michal Babinčák

voľný fotograf
Dokumentárny fotograf, ktorý sa venuje sociálnym témam a dlhodobému zákulisnému fotografovaniu kultúry a umenia na Slovensku. Pracuje pre RTVS.