názov

(ne)svätí (Bez názvu)

O tom, ako je viera hlboko zakorenená v slovenskom obyvateľstve svedčí fakt, že ju nedokázali vymazať ani predchádzajúce totalitné režimy. V roku 1991 sa k náboženskej viere hlásilo viac ako 72 % občanov slovenskej národnosti*, a to i napriek tomu, že ubehli iba dva roky od pádu štátneho zriadenia, ktorý tvrdo potláčal akýkoľvek svetonázor odlišný od svojej ideológie. Všadeprítomné, viac či menej honosné, náboženské stavby a symboly sa mi vryli do pamäte už ako malému dieťaťu. Pri každom zahliadnutí mi pripomínali, že náš život je súčasťou niečoho väčšieho a naše skutky neovplyvňujú iba nás, ale predovšetkým ľudí v našej komunite. Doba sa však mení. Každým dňom sledujem, ako prostredie okolo seba intenzívne pretvárame tak, aby plnilo naše súčasné predstavy o živote. Sakrálne symboly však naďalej stoja nedotknuté, ako nemí svedkovia meniaceho sa sveta. *zdroj: https://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti/registracia-cirvii/registrovane-cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti/ (Bez popisu.)
autor

Libor Trško

voľný fotograf
Povolaním som vedecko-výskumný pracovník v oblasti materiálového inžinierstva a fotografii sa venujem len na amatérskej úrovni. Vo fotografickej tvorbe sa zameriavam najmä na štúdium intenzívneho pretvárania životného prostredia v dôsledku neustále sa zvyšujúcich nárokov ľudskej spoločnosti.