04
názov

Nočné mapy

Nočné mapy je fotografickým záznamom dočasných inštalácií dymu, geometrických objektov a svetelných zdrojov, s ktorými pracuje autorka na dotvorenie atmosféry sídliskovej krajiny. Zameriava sa na symbiózu medzi inštaláciami a priestorom. Cez symboliku mesta, v období korona izolácie, skúma svoj vzťah k mestskému prostrediu. Je to subjektívny projekt, ktorý využíva osobu autorky ako vyšetrovací nástroj. Na základe skutočných miest a udalostí zachytáva okamihy, keď sa naša každodenná realita a podvedomí svet narazia. Nočné mapy skúmajú niekedy tenkú hranicu medzi pravdou a fikciou.
autor

Vanda Mesiariková

profesionálny fotograf
Vanda Mesiariková pochádza a žije v Prievidzi. Fotografii sa aktívne venuje od roku 2009. Absolvovala kurz na Akadémii kreatívnej Fotografie v Bratislave, kde neskôr pôsobila ako lektorka. Ďalšie znalosti nadobudla počas výuky na Inštitúte výtvarnej a reklamnej fotografie Photogenia v Brne. Vo voľnej tvorbe ju zaujíma priestor a život na periférii a otázka identity. Vystavovala samostatne a aj skupinovo, je držiteľkou ceny Slovak Press Photo 2019 v kategórii Príroda a životné prostredie.