Ako členovia dvojitej menšiny (maďarskej a rómskej) miestne deti čelia mimo svojej komunity dvojitej diskriminácií. V škole sa kvôli ich rodnému jazyku - či už rómčine, alebo maďarčine - stýkajú s ťažkosťami pri pochopení učiva.
názov

Trojr(i)ečie

Následkom transformácií po páde socializmu sa Gemer, pôvodne jeden z najbohatších regiónov Slovenska, nestihol prispôsobiť voľnému trhu a prejsť úspešnou ekonomickou transformáciou. Nasledovalo masové vysídľovanie, úpadok priemyslu a vysoká nezamestnanosť. Obyvateľstvo regiónu, zväčša maďarskí Rómovia, sa následkom toho musia uchyľovať k alternatívnym formám ekonomických aktivít a živobytia.
autor

Terézia Suránová

študent, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave (FSEV)
Som študentkou fotografie a sociálnej antropológie v Bratislave. Zaujímajú ma témy štrukturálnej moci, marginalizácie a vplyvy týchto fenoménov na estetické hodnoty sociálnych skupín.