Fotografovaním denných rutín, zvykov, interakcií a emócií som dokumentovala aspekty, ktoré definujú B., jeho rodovú identitu a charakter. Na fotografii je zachytený B. so štipcami na vlasy v tvare motýľov, ktoré si v ten deň kúpil.
názov

Čo je domov ak nie prvé miesto, odkiaľ sa načíš utekať?

Projekt je intímnym zobrazením života môjho blízkeho priateľa (B.) a jeho cesty k objaveniu samého seba. Snažím sa apelovať a evokovať empatiu nad aspektami, ktoré formujú život človeka po zmene rodovej identity. Usilujem sa v neurčitých náznakoch, ale i v zreteľnej surovosti predstaviť vizuálny príbeh, ktorý reprezentuje jedno z najsignifikantnejších rozhodnutí v živote človeka.
autor

Dorota Jedináková

študent, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Dorota Jedináková (2002) je fotografka, študentka 3. ročníka Bc. na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor Fotografia a Nové Médiá. Vyštudovala Školu umeleckého priemyslu v Košiciach, odbor fotografia. Vo svojej tvorbe sa venuje najmä inscenovanej a dokumentárnej fotografii.