názov

Očista (zo série)

Séria pozostáva z troch fotografií, ktoré znázorňujú metamorfózu očisty od psychických problémov, vzťahuje na proces odstraňovania nečistôt alebo kontaminantov z látky alebo prostredia, či mentálnych stavov.
autor

Sonia Ščepánová

študent, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Študentka bakalárskeho štúdia na Katedre fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, veľký nadšenec analógovej a instantnej fotografie, spájajúcej fotografiu s inštaláciami, performance a intermediálnymi presahmi.