názov

Zlaté klietky (Plná chovná hala) (zo série)

Očakáva sa, že klietkový chov nosníc bude v Českej republike zakázaný v roku 2027. Jedinou alternatívou budú haly s voľným výbehom. Mala som možnosť vidieť ich zvnútra. Údržba hál je drahšia, prašnosť extrémne vysoká a toľko spomínaný stres a úmrtnosť sú vyššie ako pri klietkovom chove, pretože pri počte cca 5 000 sliepok na jednu sekciu nemôžu nosnice vytvárať blízke kŕdle.
autor

Eva Skaláková

voľný fotograf
Som fotografka na voľnej nohe a venujem sa predovšetkým subjektívnym dokumentom.