Tisíce odrobených dní, vrytých do celého tela. Objektu na fotografií som nedával žiadne inštrukcie
názov

Most

Rodičia sa stávajú v určitom období života témou, ktorá sa vyjaví a naďalej s nami ostáva. Môj vzťah s otcom, bol rokmi dospievania veľmi turbulentný a povedal by som že nie vždy úplne ideálny. Médium fotografie so sebou ( pre mňa ) prináša vlastnosť pozrieť sa na veci s odstupom času iným pohľadom. V mojom prípade tento pohľad využívam na znovuvytvorenie vzťahu.
autor

Andrej Dlabáč

voľný fotograf
Narodil sa na Kysuciach, ktoré ho formovali ako človeka a tvorcu osemnásť rokov. Následne študoval rok na pomaturitnom štúdiu v Košiciach odbor fotografia. Po prijatí na Filmovú a televíznu fakultu v Bratislave začal štúdium v ateliéri kameramanskej tvorby. Momentálne sa popri filmovej tvorbe stále venuje fotografii, ktorá má prevažne dokumentárny charakter.