Prázdne stoličky v bezpečnej vzdialenosti podľa preventívnych opatrení proti šíreniu pandémie koronavírusu na dvore gymnázia Korosi Csoma Sandor pred písomnou časťou maturít v Budapešti, Maďarsko, 6. mája 2020. Šírenie vírusu COVID-19 vyústilo do neočakávaných opatrení, ktoré v mnohých krajinách obmedzili cestovanie a účasť na podujatiach. Novou normou sa stala spoločenská izolácia v podobe obmedzených kontaktov, ktorých účelom je spomalenie šírenia vírusu.
názov

Nová norma

V priebehu pár mesiacov koronavírus SARS-COV-2 priviedol celý svet do krízy, ktorú si svet nepamätá od čias 2. svetovej vojny. Životy sa nám zmenili prakticky zo sekundy na sekundu. Zavládol nový poriadok a nové podmienky. Spoločenská izolácia, zákaz vychádzania, zatvorenie miest, zákaz cestovať, zatvorené hranice, rýchlotesty, nosenie rúška a pravidelné dezinfekcie sa stali nástrojmi v boji proti neviditeľnému nepriateľovi. Novým pravidlom pri predchádzaní šírenia COVID-19 bola aj spoločenská izolácia. Táto norma sa v nasledujúce roky pravdepodobne stane konštantou. Nemusí to byť vždy jednoduché, keďže izolácia sa prieči prirodzenej potrebe človeka rozvíjať spoločenské vzťahy. Izolácia je zároveň skúškou našej schopnosti spolupracovať. Pandémia predstavuje mimoriadnu výzvu, pretože sa snažím ochrániť známych aj neznámych, o ktorých životné okolnosti sa obvykle nezaujímame. Dôsledkom izolácie je obmedzenie medziľudských vzťahov, ktoré ovplyvňuje našu psychickú pohodu. Pandémia ohrozuje náš zdravotný stav ale predstavuje aj vážnu hrozbu pre naše duševné zdravie. Ťažko sa odhaduje, koľko môže pandémia trvať. Podľa niektorých výskumov bude potrebné dodržiavať spoločenskú izoláciu a obmedzenia ešte rok. Epidemiológovia predtým upozornili, že hoci sa koronavírus dočasne vytratí počas leta, na jeseň sa vráti. Ich predpoklad sa potvrdil, druhá a teraz aj tretia vlna pandémie sú ešte silnejšie ako prvá. Je isté, že náš čaká úplne nový svet s výraznými hospodárskymi škodami, ktorých vážne dôsledky pretrvajú roky. S najväčšou pravdepodobnosťou žijeme svetovú vojnu tejto generácie. Pandémia COVID-19 zmenila naše životy a jej prepuknutie zdôraznili mnohé problémy v našej spoločnosti. Od minulého roka dokumentujem dopad COVID-19 v Maďarsku a tvorí osobnú fotografickú úvahu o maďarskej spoločnosti v čase pandémie.
autor

Simon Moricz-Sabjan

profesionálny fotograf
Simon Móricz-Sabján sa narodil v Kishunhalas v Maďarsku v roku 1980. Je oceňovaným pre svoje novinárske fotografie a dokumentárne projekty. Momentálne žije v Budapešti. Od roku 2016 je oficiálne fotografom maďarského ekonomického denníka Világgazdaság a biznis mesačníka Manager Magazin. V rokoch 2003 až 2016 pracoval pre Népszabadság, najväčší nezávislý denník zameraný na politické dianie v Maďarsku, ktorého redakcia bola v októbri 2016 zatvorená. Okrem pracovných projektov Simon pracuje aj na vlastných projektoch, pričom veľakrát svojim fotografickým úvahám venuje celé roky. Či ide o spoločenské témy alebo každodenné príbehy, v strede jeho záujmu je človek a jeho okolie. Simonova práca bola veľakrát ocenená. Dvakrát vyhral prvú cenu na súťaži China International Press Photo, mnoho ocenení na Pictures of the Year International (POYi), NPPA Best of Photojournalism, Prix International de la Photographie, PDN, iPhone Photography Awards, Ringier Photo Award, Kolga Tbilisi Photo Award a FCBarcelona Photo Award. Je 37-násobným držiteľom ceny Hungarian Press Photo vrátane dvoch cien Grand Prix od Združenia maďarských novinárov, piatich cien Munkácsi Márton za najlepšie fotografické série, tri ceny pre fotografov mladších ako 30 rokov, cenu za najlepšieho spravodajského fotografa, dvoch cien Escher Károly za najlepšiu fotografiu v kategórii Aktuality. Trikrát získal štipendium József Pécsi pre talentovaných mladých umeleckých fotografov, päťkrát získal štipendium NKA, v roku 2012 získal fotografické štipendium od mesta Budapešť, Népszabadság Grand Prix v roku 2013 a cenu Hemző Károly v roku 2015. Jeho fotografie boli vystavované v niekoľkých galériách vrátane Maďarského národného múzea, maďarského domu fotografie Mai Manó House, Kunsthalle Budapest, centra súčasnej fotografie Robert Capa Contemporary Photography Center, v Paláci umenia v Budapešti, v Castle Garden Bazaar v Budapešti, v Tbilisi na Kolga Tbilisi Photo, na POYi v Denveri, na Expo v Miláne, v Umeleckej galérii Ilia Beshkov, Pleven, v Archives Museum, Chengdu, na festivale Voies Off, Arles; v Museu Agbar de les Aigües v Barcelone, v Mies vo Švajčiarsku, v Národnom múzeu vo Varšave. Je zakladajúcim členom Pictorial Collective, ktorý združuje záujemcov o maďarskú novinársku fotografiu.