názov

Extravilán

Nachádzanie tónu života ľudí žijúcich mimo mesta. Všetky fotografie boli vytvorené dokumentárnym prístupom. Do žiadnej z nich autor nijakým spôsobom nezasahoval. (Potešenie toho najrýdzejšieho zrna.)
autor

Andrej Dlabáč

voľný fotograf
Narodil sa na Kysuciach, ktoré ho formovali ako človeka a tvorcu osemnásť rokov. Následne študoval rok na pomaturitnom štúdiu v Košiciach odbor fotografia. Po prijatí na Filmovú a televíznu fakultu v Bratislave začal štúdium v ateliéri kameramanskej tvorby. Momentálne sa popri filmovej tvorbe stále venuje fotografii, ktorá má prevažne dokumentárny charakter.