názov

Múr nádeje

Prezident Bieloruska od roku 2021 zneužíval ľudí na úteku z tretích krajín ako súčasť hybridnej vojny namierenej proti EÚ. Po dvoch rokoch výnimočného stavu na poľsko-bieloruských hraniciach sa dokončila stavba hraničnej bariéry - gigantickej stavby oplotenia podľa vzoru Viktora Orbána. (Jeden z tisícov uviaznutých ľudí na úteku na bieloruskej hranici prosí o fľašu pitnej vody. Tisíce v lesoch uviaznutých ľudí nemajú prístup k pitnej vode. Ich prežitie je závislé na pití kontaminovanej vody z mlák a močiarov pohraničných lesov.)
autor

Tomáš Rafa

profesionálny fotograf, Krytyka Polityczna
Slovenský fotograf Tomáš Rafa reflektuje citlivé spoločenské témy. Mapuje vznik konfliktov vyplývajúcich z predsudkov, povier a zášti v regióne strednej a východnej Európy vyvolávajúc diskusie o fenoméne nového nacionalizmu v ére hybridnej vojny.