Na fotografii č. 1 vidíme štadión Pasienky, ktorý bol pre mňa prvou cestou, keďže okolo štadióna sa nachdáza veľa dominánt Nové Mesta, akou je napríklad Bajkalská ulica, ktorú som zakomponovala do pozadia.
názov

Mesto v pohybe

Pravidelné a dynamické premeny mesta Bratislavy a jeho “neriadený” chaos sa stali základom môjho dlhodobejšieho fotografického záujmu. Moju fotografickú prácu vnímam ako sprievodcu Bratislavou, kde sa snažím ukázať dominantné a nadriadené konštrukčné detaily priestoru okolo mňa pomocou obrazových komponentov, ktoré tvoria samotný mestský priestor. Bratislava je viacúčelové a viac vrstevnaté miesto, kde sa veľmi atypicky vyskytujú priestory a priestranstvá určené na profesionálne alebo rekreačné športovanie. Človek sa tu, v rámci skúmania týchto časti priestranstiev určených na športovanie, stráca v ich monumentálnosti a pohybuje sa svojvoľne chaotickým smerom. Sústredenie sa na rôznorodé priestranstvá a budovy na športovanie v Bratislave môžem poskytnúť obrazovú správu vzťahu jednak mesta a jednotlivých inštitúcii k tejto problematike, ale zároveň môžem odkryť aj samotný vzťah občanov k športu. Pomocou môjho zrakového vnímania by mala fotografia preniesť diváka aj do atmosféry špecifických športových priestranstiev v rámci ich premien, rekonštrukcii, ale aj do atmosféry zašlej slávy čakajúcej na nové príležitosti. Chcem byť fotografkou pozorovateľkou, nie kritizovať, ale sledovať dianie a vzájomný vzťah mesta a jednotlivca k športovým priestranstvám.
autor

Barbora Szabová

študent, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Mám 22 rokov a fotografia je mojou súčasťou života. Študujem ju už siedmy rok, keďže predtým, ako som nastúpila na VŠVU, som chodila na strednú školu umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave (ŠUP) a momentálne idem do 3. ročníka na vysokej škole.