Tabak je typickou plodinou rastúcou na horských poliach, ktorá poskytuje obživu miestnym obyvateľom.
názov

Oblasť Demir Hisar, Severné Macedónsko

Horské dediny v oblasti Demir Hisar sa kvôli nedostatku práce vyľudňujú. Mladí ľudia odchádzajú do miest, starí postupne vymierajú a s nimi aj ich domovy. Divoká príroda potom zmení zvyšky ľudstva na miesto, kde sa zastavil čas.
autor

Jana Hunterová

profesionálny fotograf, na volné noze
Jana Hunterová sa nevenuje len fotografovaniu, ale aj histórii fotografie a kurátorskej a lektorskej činnosti. Experimentuje s krátkymi filmami, z ktorých viaceré získali ocenenia. Je členkou medzinárodného umeleckého spoločenstva, Urban Dialogues.