Zuzana v súťažnej póze.
názov

Kult tela

Pre časť spoločnosti je súčasným trendom čoraz väčší dôraz na fyzický vzhľad človeka, čo môže byť na úkor vnímania jeho vlastnej osobnosti. Bikini fitness je dnes populárny šport, založený na snahe o fyzickú dokonalosť, a to aj s podporou často nemravne vnímaných módnych doplnkov. Mladé športovkyne sa stávajú „ideálom krásy", čím môžu mať pozitívny, ale aj negatívny vplyv na spoločnosť. Sériu fotografií tvorí dvojitý portrét športovkýň v predpísanej súťažnej póze a v ich prirodzenom domácom prostredí.
autor

Nikol Macoszková

študent, Univerzita Palackého v Olomouci
Som absolventkou Katedry výtvarnej výchovy na Univerzite Palackého v Olomouci. Fotografovanie je mojím koníčkom, rovnako ako maľovanie. Venujem sa aj kondičnému a odporovému tréningu, čo sa odráža aj na mojich fotografických prácach.