názov

Rojenie podenky nížinnej (Ephoron virgo) na Kolonádovom moste v Piešťanoch

Každoročne v druhej polovici augusta patria teplé letné večery na Kolonádovom moste v Piešťanoch podenkám. Tento úkaz vzbudzuje záujem okoloidúcich, ktorý sa ešte prehĺbi po objasnení špecifického životného cyklu a krehkej podstaty tohto malého hmyzu. Zároveň - v kontraste s mnohými súčasnými fotografiami, ktoré akcentujú devastáciu životného prostredia - je rojenie podeniek dôkazom, že aj na Slovensku máme stále relatívne čisté aj veľké vodné toky, akým je Váh.
autor

Martin Prievalský

študent, Lekárska fakulta Univerzity Komenského
Fotografii sa venujem na amatérskej úrovni. Hľadám a zachytávam zaujímavosti každodenného sveta, alebo sa snažím každodennosť spraviť zaujímavou prostredníctvom objektívu fotoaparátu.