1
názov

Danzamea 2022

Fotografoval som priebeh a prípravy medzinárodnej letnej tanečnej školy Danza mea 2022 a záverečného vystúpenia.
autor

Hugo Kollár

študent, SŠUPAT
Som študent tretieho ročníka odbor fotografický dizajn na Súkromnej škole umeleckého priemyslu animovanej tvorby v Bratislave pod vedením pedagóga Matúša Zajaca, ktorý je mojím mentorom a svojimi skúsenosťami a prístupom je dôležitým prínosom pre môj fotografický rozvoj.