Všetko, čo je v človeku krásne, je očiam neviditeľné.
názov

Extáza (zo série)

Moment zachytenia poetického stretu mladosti a "starosti" v ženskom svete, kedy čas, miesto, či iné elementy pokračujú v pomyselnej interakcii... Téma ženy v mnohých farbách a podobách. Vybraná séria fotografií vznikla pri tvorivom "hľadaní" vizuálu k baletnej inscenácii Extáza/ obrazy o nej, v choreografii Andreja Petroviča na hudbu "Slnka" Vladislava Šarišského.
autor

Jozef Marčinský

profesionálny fotograf, Štátne divadlo Košice
Fotografická kariéra Josepha Marčinského je veľmi ťažko datovateľná. Prvé dotyky s prístrojom na zachytávanie svetla boli v ranom detstve, kedy jeho otec „nahral“ rodinnú ságu vo svojom starom fotoaparáte / Zenit /. Potom prišli tajomné pubertálne objatia, ktoré boli strhujúcim dobrodružstvom ako z Verneových kníh. Od roku 2004, po čistej dôvere svojho šéfa, začal profesionálne fotografovať „na doskách, ktoré znamenajú svet“. Analýza DNA jasne odhaľuje divadelnú genetiku ovplyvnenú filmovým priemyslom a krásou či škaredosťou umenia. S končiacou sa kariérou profesionálneho kostýmového predvádzača rôznych pohyboch, v rytmoch a svetlách za sprievodu hudby sa z jeho duše dostávajú do predstavy jeho vlastné autorské nápady ako Ripleyovej nepriatelia. Vďaka Bohu za všetkých…