názov

Dobrá Voda (zo série)

V modernej dobe, bežiacej stále rýchlejším tempom a charakteristickej stále intenzívnejšími a krikľavejšími podnetmi, ktoré útočia na naše zmysly, necháme odchádzať obrazy, ktoré boli pre staršie generácie tak bežné. Zahadzujeme tak pochopenie toho, akí sme boli a ako sme žili. Našťastie, ešte stále existujú posledné miesta, kde čas plynie pomalšie a kde je možné toto dedičstvo a jeho zánik či transformáciu zachytiť. Miro Miklas v sérii sociálne dokumentárnych fotografií citlivým prístupom zachytáva obrazy slovenskej dediny, ktoré rýchlo a nenávratne zanikajú. Vďaka dlhodobo budovaným vzťahom sa dokáže bezprostredne a nenásilne dostať k ľuďom v zapadnutej malokarpatskej dedinke Dobrá Voda a zaznamenať premeny ich práce, voľného času a typických rituálov. Zachraňuje cenné dedičstvo, ktoré nám i našim nasledovníkom pomôže rozumieť našim koreňom a tomu, akí sme boli a ako sme žili. Nefotí z kontextu vytrhnuté fragmenty ilustrujúce starý svet, ale skutočnosť, reálnu koexistenciu starého a nového, spolužitie generácií, transformáciu epoch na príklade života v zabudnutej koncovej dedinke Dobrá Voda v srdci Malých Karpát. Zmeny prenikajú i do rurálneho prostredia. Už dnes je slovenská dedina anonymnejšia a individualistickejšia ako kedysi, rozparcelovaná do oplotených záhradiek s umelým zavlažovaním. O niekoľko rokov už bude i starý dedinský svet len spomienkou. Vývoj nezastavíme, ale môžeme zmeny zachytiť, aby sme lepšie rozumeli našim koreňom. My i budúce generácie. (Dobra Voda)
autor

Miro Miklas

profesionálny fotograf, News and media
Fotografovaniu sa venujem od svojich 16tich rokov, vo svojej voľnej tvorbe dominuje najmä sociálny dokument. Momentálne pracujem ako profesionálny fotograf. Vyštudoval som Institut tvůrčí fotografie v Opave.