názov

Príbeh o nádeji

Kde som teraz? Hľadám, zbieram a lepím sám seba kúsok po kúsku z črepín, ktoré boli mojou súčasťou. Veľa z nich už nikam nepasuje. Mám plno otázok bez odpovedí. Viac pokory. Otvorenejšiu myseľ. A oveľa väčšiu neistotu. Viem ale tiež, že sa prvýkrát v svojom živote dotýkam niečoho, čo snáď raz v budúcnosti budem môcť pomenovať ako „ja“. Petr Nutil, publicista, Psychologie.cz ------------------------------------------------------------------------------------------- Príbeh o nádeji V súbore fotografií predstavujem príbeh imaginárnej pacientky, klientky uzavretého oddelenia psychiatrickej´ nemocnice. Príbeh je o viere, že bude lepšie, o nádeji v uzdravenie a návrate do života. Súbor vznikol v Psychiatrickej nemocnici v Kroměříži, s láskavým dovolením riaditeľa ústavu, pána primára MUDr. Petra Možného a za ochotnej podpory vrchnej sestry odd. 5A, Bc. Petry Šiškovej. Jana Mašterová
autor

Jana Mašterová

voľný fotograf, Česká republika