názov

Koľko ešte znesiem

Na projekte pracujem od roku 2017. Dokumentuje autoimunitné ochorenie myopatia, ktorým trpí moja manželka. Małgorzata (37) prežíva zo dňa na deň, zobúdza sa so stuhnutými kĺbmi, bolesťou a myšlienkou, ako dlho bude ešte vládať ďalej. Fotky som fotil v rôznych obdobiach. Snažil som sa zložiť obraz bolesti a každodenného utrpenia. Myopatia je lekársky pojem, ktorý definuje symptómy postihujúce svaly. Myopatia spôsobuje svalovú slabosť. Chronická zápalová myopatia je neliečiteľná. Myopatiu spôsobuje nesprávne fungovanie mitochondrií. Jedná sa o dedičné ochorenie, prenášané matkou. Odhadovaná miera prežitia je približne 10 rokov. Ochorením trpí jeden z 15 000 ľudí.
autor

Marcin Kruk

študent, Poľsko
Študent Insitutu tvůrčí fotografie, Slezské univerzity v Opave