názov

Modlitba (zo série)

Séria zachytávajúca večerné modlitby v Olomouci v Českej republike. Modlitby ozvláštnené prítomnosťou francúzskych kňazov z Taizé, veľa mladých ľudí, nepretržitá hudba, meditácia a hlboké emócie. Mnohí boli natoľko ponorení do modlitieb, až ste videli ich utrpenie, cítili ich výčitky. Všetkých spojil plameň sviečok. Ľudia odchádzali zmenení. Snažil som sa byť čo najautentickejší a diskrétny, preto fotografie nie sú štylizované.
autor

Prokop Steiner

študent, Česká republika