názov

Rúško nie je hanba

Vírusové ochorenie COVID-19, koronavírus, je nebezpečné pre všetkých ľudí. Avšak najohrozenejšou skupinou ľudí sú starí ľudia, teda naši starkí. Portrét vznikol 18.3.2020, teda v čase, keď sa na území Slovenskej republiky začali prijímať rôzne opatrenia v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu. Súčasťou toho sa stalo povinné nosenie rúšok s cieľom vzájomne sa chrániť, respektíve chrániť starých ľudí. Rovnako vyzvať starých ľudí, aby tiež nosili rúško pre ochranu svojho zdravia. Cieľom portrétu z projektu #ruskoniejehanba bolo vyzvať mladých ľudí, aby chránili zdravie starých ľudí, respektíve starí ľudia, aby nosili rúško a chránili svoje zdravie.
autor

Daniel Stehlík

študent