o tejto fotografii
Lojza porcuje kozu. Zlámaná, 21.4.2020
názov

Krásne si žijem!

Prešla už šiesta zima, čo Marek s Lojzom opustili mesto. Presťahovali sa na staré kysucké hospodárstvo a rozhodli sa vrátiť do neho život. Začali obnovovať lúky, priviedli na ne kozy, opravili chalupu a na dvor priviedli husi a sliepky. Prišli sem hlavne preto, aby zrealizovali svoje ideály a vlastnú predstavu slobodného života. V ich svete je na prvom mieste šetrné hospodárenie a úcta k prírode. Žijú na samote a veľmi skromne, ale nie sú osamelí, ani chudobní. Šťastie nachádzajú v spoločnosti zvierat, v tichu hôr a v každodennej práci.
autor

Onrej Čechvala

voľný fotograf